„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na modernizację zasilania dla obiektów ZMPO MZGOK Sp. z o.o. w Koninie”.