Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza ciepłowniczego preizolowanego 2×76,1, 1/140-2×60,3/125 do obiektu hali produkcyjnej firmy TELKA przy ul. Kopernika w Oleśnicy