Wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na wykonanie robót („pozwolenia na budowę”) i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn. „Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, al. Piłsudskiego 52: remont stacji wymienników ciepła i instalacji grzewczej, remont odtworzenia nawierzchni terenu po wykonanych robotach instalacyjnych, remont instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji hydrantowej oraz remont przewodów kominowych”.