Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu Komisariatu Policji 1 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17, w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku KPI w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW