Projekt rozbiórki budynków wymiennikowni ciepła os. Brożka 3 i os. Brożka 16 we Włoszczowie