Opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogi dz. Nr 424 przy dz. Nr 420/3 w miejscowości Zawada