Przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej infrastruktury kajakowej dla szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień