Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę