Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Leopoldów, ul. Leśna, dz. Nr ewid. 3044/2; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podwierzbie, dz. nr ewd. 192, 210; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Moszczanka, dz. nr ewd. 383,311; Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, od dz. nr ewd. 541/2, wzdł. dz. nr 692, 681, 481