Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3