Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oświetlenia sportowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4