Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 9