Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy Karczew- wg załącznika nr 1