Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej przy ul. Szkolna 2 w Jabłonnie wraz z opracowaniem inwentaryzacji budowlanej i koncepcji architektonicznej powiększenia stołówki szkolnej