Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Jabłonka, Orawka, Podwilk