Opracowanie dokumentacji technicznej:
– Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zboiska,
– Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietrzno,
– Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Równe Kopalnia.