Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Inytegracyjno- Rodzinnego przy ul. Batorego 4 w Gdańsku w ramach programu Integracja Społeczna i Aktywność Społeczna- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej