Posts filed under: PRZEBUDOWA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE WIELOBRANŻOWYM

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Domu Inytegracyjno- Rodzinnego przy ul. Batorego 4 w Gdańsku w ramach programu Integracja Społeczna i Aktywność Społeczna- Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej...
Continue Reading →
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oświetlenia sportowego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4...
Continue Reading →
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 9...
Continue Reading →
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 3...
Continue Reading →
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu Komisariatu Policji 1 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17, w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku KPI w Dąbrowie Górniczej przy ul. Hetmańskiej 17. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku nr 53 w Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Wojska Polskiego 251, kompleks 3345...
Continue Reading →
Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót remontowych w budynku OT-1B przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na wykonanie robót („pozwolenia na budowę”) i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn. „Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, al. Piłsudskiego 52: remont stacji wymienników ciepła i instalacji grzewczej,...
Continue Reading →
INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link