Posts filed under: PROJEKTY SIECI ZEWNĘTRZNYCH

Opracowanie kompletnych projektów budowlano- wykonawczych dotyczących budowy sieci i przyłączy cieplnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci komór cieplnych na terenie miasta Łomży...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Krynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowaniem do wymagań i przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń...
Continue Reading →
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem...
Continue Reading →
Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni...
Continue Reading →
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmujący rejon ul. Nowej w Mikołowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boruja Kościelna i Przyłęk...
Continue Reading →
Część I: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy, organizacji wykonania inwestycji, organizacji ruchu kołowego, odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla inwestycji nr 3-07-14-068-0 „Swarzędz- sieć wodociągowa w ul. Spornej” oraz uzyskać wszelkie, niezbędne zezwolenia i...
Continue Reading →
Wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy, organizacji wykonania inwestycji, organizacji ruchu kołowego, odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla inwestycji dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej w Rondzie Rataje oraz uzyskać wszelkie, niezbędne zezwolenia...
Continue Reading →
Wykonania zamówienia pn. „Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu ogrzewania i uzyskania c.w.u. budynków na terenie Stacji Uzdatniania Wody – SUW1”Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy”...
Continue Reading →
INFORMACJA

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych mogą Państwo zapoznać się z niektórymi z pozostałych projektów realizowanych przez Eko Audyt, oczywiście tymi, w których zamawiający wykonał swój ustawowy obowiązek i przesłał do UZP informację o wynikach postępowań przetargowych, co jednak, jak Państwo z pewnością wiecie, nie jest normą i z tego powodu nie są tam obecne wszystkie realizowane przez nas projekty.
PRZEJDŹ DO STRONY
close-link