Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu systemu kanalizacji w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Grójcu, lokalizacja Stawiszyn 31, 26-800 Białobrzegi wraz z oczyszczalnią ścieków typu BIO-CLEAR 150/6-25 wraz z towarzyszącą infrastrukturą należącą do Aresztu Śledczego w Grójcu oraz sporządzenie opracowania poaudytowego