NASZE REALIZACJE

Nasze wygrane

Zobacz w jakich projektach uczestniczymy.

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnych lokali mieszkalnych od nr 1 do nr 6 usytuowanych w budynku przy ul. Przemysłowa 3 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym-... Read More

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Śląskiej 7, Piłsudskiego 28-29, Prusa 1-3-5, Wojska Polskiego 45 i Piłsudskiego 99 w Stargardzie... Read More

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wykonanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwolenia na wykonanie robót („pozwolenia na budowę”) i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn. „Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, al. Piłsudskiego 52: remont stacji wymienników ciepła i instalacji grzewczej,... Read More

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do dostosowania budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych... Read More