Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zwanej dalej „dokumentacją” na wyposażenie gminnych lokali mieszkalnych od nr 1 do nr 6 usytuowanych w budynku przy ul. Przemysłowa 3 w Bydgoszczy w instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania gazowego wraz z kotłem gazowym 2- funkcyjnym- w celu umożliwienia przygotowania posiłków i ogrzewania lokalu. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych