Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku nr 53 w Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Wojska Polskiego 251, kompleks 3345